Брошура за мерки за сузбивање на економски значајни штетни организми на пченицата и јачменот

По објавувањето на првата брошура од проектот Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика, а која се однесуваше на детектирањето на болестите и штетниците на пченицата и јачменот, овојпат ви ја приложуваме брошурата која е додаток на првата и се осврнува на мерките за сузбивање на економски значајни штетни организми на пченицата и јачменот. Истата може да ја погледнете на линкот подолу, а воедно и да ја симнете во ПДФ формат и да ја зачувате во електронска форма.

Мерки за сузбивање на економски значајни штетни организми на пченицата и јачменот https://docs.google.com/file/d/0B3CHRYt_AE1gNjg2T094U0xHMk0/edit

Мерки за сузбивање на економски значајни штетни организми на пченицата и јачменот

Leave a Reply