Набавка на пити за прихрана на пчелни семејства и друга опрема за членовите на Агро Фаланга

Здружението за земјоделци Агро Фаланга изврши набавка на пити за прихрана на пчелни семејства и друга опрема за пчеларскиот сектор. Питите и опремата ќе бидат поделени н часота 16 Ноември 2016 (среда) во 18:00 часот во просториите на месната заедница „Алексо Демниевски Бауман“ во Велес.

DSCI1515

Сите членови кои имаат порачано пити и опрема да присуствуваат на закажаниот ден за да си ја подигнат опремата.

Leave a Reply