Основачи

Основачи на Здружението за земјоделци Агро Фаланга се:

Љупче Станковски од Велес- Претседател на здружението, пчелар по занимање

Тони Дуков од Велес- Потпретседател на здружението, пчелар по занимање

Фросина Трајковска од Скопје, лумбрикултура

Владимир Стојановски од Караслари, овоштар, пчелар, раноградинар, и

Цветан Николов од Велес, пчелар по занимање

Leave a Reply