Прирачник за штетни организми на виновата лоза и прирачник за мерки за нивно сузбивање

Како резултат на активното учество на ЗЗ Агро Фаланга во проектот Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика кој е реализиран со поддршка на ИПА и ТАИБ 2009, а со цел поголема достапност до земјоделците и сите заинтересирани, на нашиот веб сајт  ви ги презентираме брошурите кои беа испечатени во рамките на овој проект. Овојпат ги пи презентираме следните два брошури: Прирачник за штетни организми на виновата лоза и Прирачник за мерки за сузбивање на економски значајни штетни организми на виновата лозаИстите може да ги погледнете на линкот подолу, а воедно и да ги симнете во ПДФ формат и да ги зачувате во електронска форма.

images

Штетни организми на виновата лоза

images

Мерки за сузбивање на економски значајни штетни организми на виновата лоза

Leave a Reply