Се продава


 

Се продаваат комплет Ланкстрот-Рут сандаци за пчели на 2 спрата, заедно со се пчели.

За повеќе информации на следниот телефонски број 078/464-958

Лице за контакт – Пандорка


 

Се продаваат пчеларски одела, цена 750,00 денари

Телефон за контакт: 078/234-481


 

 

 

 

Leave a Reply