Соопштение за членовите на пчеларскиот сектор на ЗЗ Агро Фаланга

 

Внимание пчелари!

Пчеларникот на Љупче Станковски

Пчеларникот на Љупче Станковски

Им се соопштува на сите членови на ЗЗ Агро Фаланга од пчеларскиот сектор дека преку Здружението можат да набават пчеларска опрема и пчеларски препарати од наши фирми- соработници и тоа по најповолни цени. За подетелни информации околу понудите и цените обратете се до Секретарот на Здружението или пак информации можете да добиете на состаноците, секоја среда од 18:00 до 21:00 часот во месната заедница Алексо Демниевски-Бауман во Велес.

 

[contact-form]

Leave a Reply