Третирање на вароа со оксална киселина рамка по рамка

Љупче Станковски кој е професионален пчелар, во видеото  прикажано подолу го објаснува начинот на третирање на вароа со оксална киселина. Тој вели: „За да можеме прецизно да ја оцениме јачината на пчелното семејство и квалитетно да ја извршиме апликацијата на растворот со оксална киселина, тоа го вршиме со прскање на пчелите рамка по рамка. На тој начин сите пчели рамномерно добиваат од растворот и крлежот се уништува во огромен процент.“

 

 

 

Leave a Reply