Туторијал за предноста на модифициран Фарар сандак наспрема Лангстрот-Рут

Во овој туторијал Љупче Станковски ја објаснува предноста на Фарар сандаците за чување на пчели кои се малку модифицирани од негова страна, наспрема Лангстрот-Рут сандаците. Конкретно во овој туторијал е прикажан пресек на двата сандака со рамки во нив кои се поставени на два спрата. Акцентот во овој туторијал е ставен на предноста на рамките кои се користат во сандакот од типот Фарар.

Leave a Reply