phacelia-tanacetifolia-benth Прочитај повеќе

Јавен повик за ИПАРД програмата – мерка 121- Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства

Мерката 121 од ИПАРД програмата се однесува на инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. По оваа мерка се исплаќаат средства во висина до 2.500.000 денари по корисник за подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора на нови површини. Средства во висина до 6.500.000 денари по корисник се исплаќаат за набавка на добиток […]

images Прочитај повеќе

Прирачник за штетни организми на коскестото овошје и прирачник за мерки за нивно сузбивање

Како резултат на активното учество на ЗЗ Агро Фаланга во проектот Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика кој е реализиран со поддршка на ИПА и ТАИБ 2009, а со цел поголема достапност до земјоделците и сите заинтересирани, на нашиот веб сајт  ви ги презентираме брошурите кои беа испечатени во рамките на […]

images Прочитај повеќе

Прирачник за штетни организми на јаболчесто овошје и прирачник за мерки за сузбивање на истите

Како резултат на активното учество на ЗЗ Агро Фаланга во проектот Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика кој е реализиран со поддршка на ИПА и ТАИБ 2009, а со цел поголема достапност до земјоделците и сите заинтересирани, на нашиот веб сајт  ви ги презентираме брошурите кои беа испечатени во рамките на […]

Карантински штетни огранизми на коскестото овошје Прочитај повеќе

Распоред на информативни кампањи за заштита на растенијата

  Во рамките на Проектот финансиран од Ипа и Таиб 2009 насловен како Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика ќе се одржат 7 регионални кампањи на тема :  Информативни кампањи за интегрирана заштита на растенијата како составен дел од добрата земјоделска пракса – имплементација и официјални контроли. За време на […]

Слика 1 Прочитај повеќе

Информативни кампањи за интегрирана заштита на растенијата како составен дел од добрата земјоделска пракса – имплементација и официјални контроли

Во рамките на проектот ,,Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика” кој е финансиран од Европската Унија од ИПА ТАИБ 2009 програмата, на 26.03.2015 се одржа предавање во хотелот Романтик во Велес. Предавањето на тема ,,Информативни кампањи за интегрирана заштита на растенијата како составен дел од добрата земјоделска […]