Известување до млекопроизводителите: Во тек е поднесување на барања за директни плаќања

85919_vest_mlijeko

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува млекопроизводителите дека во тек е поднесување на барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од октомври до декември 2015 година. Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар. Барањата се поднесуваат до 30 април 2016 година во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство каде што е извршена регистрација на земјоделското стопанство.

Како доказ за продадено млеко се доставуваат откупни белешки издадени од регистрирани откупувачи на сурово млеко запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи.

 

 

Leave a Reply