Понуда за Фидби погачи за прихрана на пчелни семејства

Агро Фаланга како дел од своите активности предвидени со Програмата за работа за 2017 година, продолжува со набавки на опрема, препарати, храна и друго што е потребно за членовите на здружението.

За пчеларскиот сектор на здружението, компанијата „Фидби Комерц Дооел Охрид” ја даде следната понуда за погачи за прихрана на пчелни семејства во зимскиот период:

 

Feedbee cenovnik

Сите заинтересирани за нарачки да се јават на тел. број 076/ 28 11 88 кај лицето Фросина Трајковска.

Leave a Reply