Штетни организми на виновата лоза Прочитај повеќе

Одржано предавање во Кавадарци на тема Штетни организми на виновата лоза

На 08 Мај 2015 година во Кавадарци, во хотелот Уни Палас 2 се одржа четврто по ред предавање од Проектот Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика. Предавањето беше на тема Штетни организми на виновата лоза и Мерки за сузбивање на економски значајни штетни организми на виновата лоза. Проектот кој се […]