images Прочитај повеќе

Прирачник за штетни организми на виновата лоза и прирачник за мерки за нивно сузбивање

Како резултат на активното учество на ЗЗ Агро Фаланга во проектот Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика кој е реализиран со поддршка на ИПА и ТАИБ 2009, а со цел поголема достапност до земјоделците и сите заинтересирани, на нашиот веб сајт  ви ги презентираме брошурите кои беа испечатени во рамките на […]

Љупче Станковски - Претседател на ЗЗ Агро Фаланга Прочитај повеќе

Неконкурентноста ги затре македонските фарми

Домашното производство на сточна храна како воопшто да не постои и Македонија со години е увозно зависна од месо за производство на месни преработки, а делумно и од свежо месо Кај производството на свежо свинско месо, кое единствено може да се продава во касапниците, ситуацијата е малку подобра БЕЗ СТРАТЕГИЈА ТЕШКО ДО ПОГОЛЕМО ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО Со […]

images Прочитај повеќе

Прирачник за штетни организми на јаболчесто овошје и прирачник за мерки за сузбивање на истите

Како резултат на активното учество на ЗЗ Агро Фаланга во проектот Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика кој е реализиран со поддршка на ИПА и ТАИБ 2009, а со цел поголема достапност до земјоделците и сите заинтересирани, на нашиот веб сајт  ви ги презентираме брошурите кои беа испечатени во рамките на […]