phacelia-tanacetifolia-benth Прочитај повеќе

Јавен повик за ИПАРД програмата – мерка 121- Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства

Мерката 121 од ИПАРД програмата се однесува на инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. По оваа мерка се исплаќаат средства во висина до 2.500.000 денари по корисник за подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора на нови површини. Средства во висина до 6.500.000 денари по корисник се исплаќаат за набавка на добиток […]

images Прочитај повеќе

Прирачник за штетни организми на виновата лоза и прирачник за мерки за нивно сузбивање

Како резултат на активното учество на ЗЗ Агро Фаланга во проектот Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика кој е реализиран со поддршка на ИПА и ТАИБ 2009, а со цел поголема достапност до земјоделците и сите заинтересирани, на нашиот веб сајт  ви ги презентираме брошурите кои беа испечатени во рамките на […]

Штетни организми на виновата лоза Прочитај повеќе

Одржано предавање во Кавадарци на тема Штетни организми на виновата лоза

На 08 Мај 2015 година во Кавадарци, во хотелот Уни Палас 2 се одржа четврто по ред предавање од Проектот Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика. Предавањето беше на тема Штетни организми на виновата лоза и Мерки за сузбивање на економски значајни штетни организми на виновата лоза. Проектот кој се […]

Карантински штетни огранизми на коскестото овошје Прочитај повеќе

Распоред на информативни кампањи за заштита на растенијата

  Во рамките на Проектот финансиран од Ипа и Таиб 2009 насловен како Градење на капацитетите на надлежните органи за безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика ќе се одржат 7 регионални кампањи на тема :  Информативни кампањи за интегрирана заштита на растенијата како составен дел од добрата земјоделска пракса – имплементација и официјални контроли. За време на […]