sake-med Прочитај повеќе

Пријавувањето на бројна состојба на презимени пчелни семејства е во тек- рокови и нови измени при пријавувањето

Ги информираме пчеларите кои сакаат да пријават број на презимени пчелни семејства кај својот матичен ветринар, дека истото се одвива од 1 до 15 Април. Оваа година при пријавувањето секој пчелар е должен на гугл мапс да ги пронајде координатите од своите пчеларници и истите да ги запише и приложи во ветеринарната станица при пријавувањето на бројната […]

Пчелен сандак Прочитај повеќе

Важни датуми и информации за пчеларите кои треба да ги знаат за овој период од годината

Пчеларството кај нас во Македонија е во подем, па пожелно е новите пчелари доколку сакаат да бидат финансиски поддржани од државата да се информираат за некои од поважните датуми и рокови кои треба да ги запазат. Воедно ова е и потсетување за постарите пчелари. Пријавувањето и запазувањето на бројната состојба на пчелните семејства во одреден […]

Пчелен сандак Прочитај повеќе

Во тек е пријавувањето за субвенции за пчеларите

Во тек е поднесување на барања за финансиска поддршка на пчеларите. Периодот за поднесување е од 1-ви до 30-ти Мај во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За да се изврши ова пријавување потребно е во министерството да се поднесе потврда од надлежната ветеринарна станица за број на презимени пчелни семејства, а врз основа […]

Пчелен сандак Прочитај повеќе

Во тек е пријавување на бројна состојба на презимени пчелни семејства

Известување до пчеларите кои се корисници на директна поддршка од Владата на РМ (субвенции) дека е отпочнат периодот за пријавување на бројна состојба на презимени пчелни семејства. Оваа бројна состојба се пријавува во периодот од 1-ви до 15-ти Април во Ветеринарното друштво каде што имаат матичен ветеринар. Според Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, […]

ribi Прочитај повеќе

Јавен повик на АФПЗРР за мерките 1 и 2- рибарство и аквакултура

  Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува јавен повик бр. 02/2016 за доставување на барања за користење на средствата од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2016 година. Мерка 1 –се однесува на финансиска поддршка во рибарството. Потточка 1.3 – Риболовни пунктови – изградба на нови, реконструкција и адаптација […]

gallery-cows1 Прочитај повеќе

Од јуни првите европски пари за земјоделци од ИПАРД 2

Владата и Европската Унија го ратификуваа договорот за користење на ИПАРД 2 во земјоделството. Според него, од јуни веќе македонските земјоделци ќе можат да ги користат европските пари, при што во следните пет години на располагање им се над 80 милиони евра. Предвидено е според намената секој корисник да може да добие од 10.000 до […]

phacelia-tanacetifolia-benth Прочитај повеќе

Јавен повик за ИПАРД програмата – мерка 121- Инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства

Мерката 121 од ИПАРД програмата се однесува на инвестиции за модернизација на земјоделските стопанства. По оваа мерка се исплаќаат средства во висина до 2.500.000 денари по корисник за подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора на нови површини. Средства во висина до 6.500.000 денари по корисник се исплаќаат за набавка на добиток […]